Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Thứ bảy - 17/09/2016 16:08
Phòng Đối ngoại và Truyền thông tiền thân là bộ phận Quản lý khoa học, được thành lập từ năm 1960. Trong quá trình xây dựng và phát triển, năm 2016 phòng được đổi tên thành phòng Đối ngoại và Truyền thông.
Giới thiệu chung

Phòng Đối ngoại và Truyền thông được thành lập từ năm 1960, tiền thân là ban Quản lý khoa học với chức năng ban đầu chủ yếu là biên soạn chương trình, bài giảng phục vụ cho đào tạo các chuyên ngành trung cấp nghiệp vụ kỹ thuật thương nghiệp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Vụ chuyên môn của Bộ Nội thương (Vụ kinh doanh, Vụ Tổ chức kỹ thuật, Vụ Kế hoạch Thống kê) trong việc xây dựng các chính sách quản lý thị trường nội địa; quy hoạch mạng lưới bán lẻ, bán buôn; xây dựng chế độ kế toán, thống kê, Điều lệ tổ chức ngành Điều lệ bán lẻ. Trải qua quá trình hình thành và phát triển từ năm 1960 đến năm 2015, phòng đổi tên thành phòng Khoa học và Đối ngoại, phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại. Năm 2016, căn cứ theo nhu cầu, chức năng và nhiệm vụ mới, phòng đã đổi tên thành phòng Đối ngoại và Truyền thông theo quyết định số 599/QĐ-ĐHTM ngày 15/08/2016 của Hiệu trưởng.
Trong quá trình hình thành và phát triển, phòng Đối ngoại và Truyền thông liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc, năm 2008 phòng được tặng bằng khen của Chính phủ; năm 2010 phòng được tặng Huân chương lao động hạng Ba.
Về công tác đối ngoại, phòng đã hoàn thành tốt việc duy trì và thiết lập các mối quan hệ với đối tác; tìm kiếm các nguồn tài trợ, học bổng; xây dựng kế hoạch các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên giữa Nhà trường với các trường đại học, viện nghiên cứu sử dụng tiếng Trung, Pháp, Anh, các đại sứ, tổ chức quốc tế...

Các giáo trình/ Văn bản quản lý đã xuất bản, ban hành:

- Quyết định số 455/QĐ-TM-KHĐN ngày 21/7/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành “Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; xuất bản giáo trình, tài liệu đào tạo của trường Đại học Thương mại”.

- Thông báo số 578/TM-KHĐN ngày 24/9/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc “Bổ sung quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; Xuất bản giáo trình tài liệu đào tạo”.


Các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án đã và đang triển khai thực hiện:
1. Đề tài cấp bộ:

STT Tên đề tài Chủ nhiệm Ghi chú
1 Phát triển xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế đến của các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội trong giai đoạn hiện nay TS. Nguyễn Viết Thái Đề tài năm 2010
 
2. Đề tài, dự án cấp trường
STT Tên đề tài, dự án Chủ nhiệm Ghi chú
1 Ứng dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) tại trường Đại học Thương mại TS. Vũ Mạnh Chiến Đề tài KH cấp trường năm 2011
2 Xây dựng quy trình chuẩn quản lý NCKHSV của trường ĐH Thương mại Nguyễn Thị Thùy Dương Dự án R&D 2011
 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây