Văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 497B 07/08/2017 Ngày 7/8/2017, Hiệu trưởng trường đại học Thương mại đã ký Quyết định v/v Gia hạn thực hiện Chương trình liên kết cấp bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Québec à Trois-Rivières (Canada)
2 496B 02/08/2017 Ngày 2/8/2017, Hiệu trưởng trường đại học Thương mại đã ký Quyết định v/v Gia hạn thực hiện Chương trình liên kết cấp bằng CNTH Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính, chuyên ngành Quan hệ khách hàng giữa Trường ĐH Thương mại và Trường ĐH Toulon (Pháp)
3 584 03/07/2017 Ngày 3/7/2017, Hiệu trưởng trường đại học Thương mại đã ký Quyết định v/v Gia hạn thực hiện Chương trình liên kết cấp bằng CNTH Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính: Quan hệ khách hàng, chuyên ngành Thương mại sản phẩm ngân hàng và dịch vụ tài chính giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Rouen Normandie (CH Pháp)
4 454 20/06/2017 Ngày 20/06/2017, Hiệu trưởng trường đại học Thương mại đã ký Quyết định v/v: Gia hạn thực hiện Chương trình liên kết cấp bằng CNTH Thương mại sản phẩm và dịch vụ, chuyên ngành Bán hàng giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3 (CH Pháp)
5 407 01/06/2017 Ngày 1/6/2017, Hiệu trưởng trường đại học Thương mại đã ký Quyết định ban hành v/v Cấp phép thực hiện Chương trình liên kết cấp bằng CNTH Quản trị dịch vụ du lịch và giải trí, CN Quản trị dự án du lịch bền vững giữa ĐH Thương mại và ĐH Toulon (Pháp)
6 VB02 24/06/2016 Chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập trường (1960 – 2015), 5 năm thành lập Khoa Quản trị nhân lực (2010 – 2015), cuộc thi “Nhà quản trị nhân lực: Tâm & Tài” của Khoa Quản trị nhân lực
7 DX01 19/05/2016 Mẫu đơn xin xem xét lại bài thi hết học phần
8 QD01 19/05/2016 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại
9 QD02 19/05/2016 Quyết định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường đại học Thương Mại
10 CV01 03/05/2016 Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Mùi 2015
11 XY01 25/04/2016 Xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của trường ĐHTM
12 QD03 25/04/2016 Ngày 4/3/2011, Hiệu trưởng trường đại học Thương mại đã ký Quyết định ban hành Quy định thực hiện chế độ và định mức công tác đối với giáo viên cơ hữu trường đại học Thương mại.
13 130 25/02/2016 Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cảnh báo hiện tượng mạo danh cán bộ thanh tra
14 255 23/01/2015 Ngày 23/1/2015, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép Trường ĐHTM và Trường ĐH Khoa học và công nghệ Quốc gia Vân Lâm (Đài Loan) thực hiện Chương trình LKĐT cấp bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
15 3698 15/09/2014 Ngày 15/09/2014, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v cho phép Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Québec à Trois - Rivières (Canada) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ.
16 3276 28/08/2014 Ngày 28/8/2014, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép Trường ĐHTM và Trường ĐH Toulon (CH Pháp) tiếp tục thực hiện Chương trình LKĐT cấp bằng CNTH Quản trị các Tổ chức, chuyên ngành Quản lý nhân sự và Điều hành dự án
17 3906 13/09/2013 Ngày 13/9/2013, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép Trường ĐHTM và Trường ĐH Nam Toulon Var (CH Pháp) tiếp tục thực hiện Chương trình LKĐT cấp bằng CNTH Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính chuyên ngành Ngân hàng - Bảo hiểm
18 3654 06/09/2013 Ngày 6/9/2013, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép Trường ĐHTM tiếp tục thực hiện Chương trình LKĐT trình độ Thạc sĩ với trường ĐH Jean Moulin Lyon 3 (CH Pháp)
19 677 22/02/2013 Ngày 22/2/2013, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép Trường ĐHTM và Trường ĐH Rouen (CH Pháp) thực hiện CTLKĐT cấp bằng CNTH Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính chuyên ngành Ngân hàng trong lĩnh vực Thương mại hóa các dịch vụ Ngân hàng - Tài chính
20 616 20/02/2013 Ngày 20/2/2013, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép trường ĐHTM và trường ĐH Khoa học và Công nghệ Long Hoa (Đài Loan) thực hiện CTLK đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
21 617 20/02/2013 Ngày 20/2/2013, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép Trường ĐHTM và Trường ĐH Aix-Marsellie (CH Pháp) gia hạn thực hiện Chương trình LKĐT cấp bằng CNTH Luật - Kinh tế - Quản lý ngành Thương mại, chuyên ngành Xuất - Nhập khẩu (Thương mại quốc tế)
22 470 05/02/2013 Ngày 5/2/2013, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Houston (Hoa Kỳ) thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học
23 2686 24/07/2012 Ngày 24/7/2012, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép Trường ĐHTM và Trường ĐH Trùng Khánh (Trung Quốc) thực hiện Chương trình LKĐT cấp bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
24 931 06/03/2012 Ngày 6/3/2012, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép Trường ĐHTM và Trường ĐH Quảng Tây (Trung Quốc) gia hạn CTLK đào tạo cấp bẳng Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị du lịch và chuyên ngành Thương mại quốc tế
25 556 06/02/2012 Ngày 6/2/2012, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép Trường ĐH Thương mại và Trường ĐH Jean Moulin Lyon3 (CH Pháp) gia hạn thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng CNTH Thương mại CN Bán hàng
26 998 08/11/2011 Ngày 08/11/2011, Hiệu trưởng trường đại học Thương mại đã ký Quyết định ban hành quy trình quản lý đoàn công tác ra nước ngoài và đối tác quốc tế đến
27 3092 29/07/2011 Ngày 29/7/2011, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép Trường ĐHTM và Học viện Quản trị doanh nghiệp thuộc Trường ĐH Montpellier I (CH Pháp) thực hiện CTLKĐT cấp bằng Thạc sĩ Chiến lược kinh doanh
28 2990 22/07/2011 Ngày 22/7/2011, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép Trường ĐHTM và Học viện Quản trị doanh nghiệp thuộc Trường ĐH Montpellier I (CH Pháp) thực hiện CTLKĐT cấp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh
29 2205 05/03/2009 Ngày 5/3/2009, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép Trường ĐH Thương mại và Trường ĐH Nice Sophia Antipolis (CH Pháp) thực hiện chương trình LKĐT cấp bằng Cử nhân Kinh tế - Quản trị của Trường ĐH Nice Sophia Antipolis và bằng Cử nhân kinh tế của Trường ĐH Thương mại
30 3841 24/07/2007 Ngày 24/7/2007, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép Trường ĐHTM và Trường ĐH Nam Toulon Var (CH Pháp) thực hiện chương trình LKĐT cấp bằng Thạc sĩ thực hình Kinh tế tri thức và lãnh thổ, chuyên ngành Khoa học Thông tin và giao tiếp
31 3865 31/07/2006 Ngày 31/7/2006, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v Cho phép Trường ĐH Thương mại và Trường ĐH Địa Trung Hải Aix-Marseille II (CH Pháp) liên kết đào tạo cấp bằng Lience professionelle, ngành Ngân hàng - Bảo hiểm, chuyên ngành Tài chính
32 170 12/01/2006 Ngày 12/1/2006, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định v/v cho phép Trường ĐH Thương mại và Trường ĐH Nam Toulon Var (CH Pháp) liên kết đào tạo cấp bằng Lience professionelle về Quản trị chất lượng
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây